Warning: fopen(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/elinnyla/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/http.php on line 440

Warning: fopen(https://noc4.wordfence.com/v1.9/?action=get_waf_rules&k=193c5807ba44d54d8fed6d585b6803dad84642c39d1eeba0af76a2af09fed1ff88a5cb3cb3edee7b90c9a80705bf52acc8d2f7ac2cee800ba16e2fd3a550e6fd405bbaff333c650886c49c7f5d39193f&s=http%3A%2F%2Felinnylander.se&h=http%3A%2F%2Felinnylander.se&openssl=1&betaFeed=0&disabled=): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/elinnyla/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/http.php on line 440

Warning: fopen(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/elinnyla/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/http.php on line 440

Warning: fopen(https://noc4.wordfence.com/v1.9/?action=get_malware_signatures&k=193c5807ba44d54d8fed6d585b6803dad84642c39d1eeba0af76a2af09fed1ff88a5cb3cb3edee7b90c9a80705bf52acc8d2f7ac2cee800ba16e2fd3a550e6fd405bbaff333c650886c49c7f5d39193f&s=http%3A%2F%2Felinnylander.se&h=http%3A%2F%2Felinnylander.se&openssl=1&betaFeed=0): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/elinnyla/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/http.php on line 440
Cross-media – Elin Nylander
Vardag

Cross-media

09:47 söndag 14 april 2019

Idag lever vi i ett samhälle som är under konstant förändring, och det i många olika aspekter och avseenden. En bidragande och påtaglig faktor till detta är digitaliseringen och medielandskapet som förändras i en snabb takt genom både nya tekniker och plattformar. Idag pratar man om ett nytt medielandskap, och organisationer måste fungera i en kommunikativ miljö där det råder en ny infrastruktur med nya sätt att samarbeta och en förändrad maktbalans, ett annat förhållningssätt till tid och plats samt möjligheten till meningsskapande genom att länka vidare (Gulbrandsen & Just, 2016:191). Det är dock inte ett helt nytt medielandskap då allt inte har förändrats, men antalet informations- och kommunikationskällor har ökat och beskrivs som en hybrid medieekologi (Gulbrandsen & Just, 2016:191). Det finns inte längre några konkreta gränser om när man är offline, och när man egentligen är online. Vad som händer i ett rum, stannar inte där utan delas och sprids vidare till andra kontakter och medier. Och vad vi skriver och gör i en kanal, kan inom några minuter cirkulera på majoriteten av alla plattformar (Gulbrandsen & Just, 2016:190). Detta påverkar även företag och deras förhållningssätt till medier. Genom nya plattformar och nya marknadsföringstekniker kan ett företag synas i många olika sammanhang och dessutom rikta reklamen mer pricksäkert vilket är en positiv effekt, men som också ställer högre krav på företagets strategiska arbete.

En bild som illustrerar push and pull-marketing. Illustration: IW Marketing, 2019.

Leslie K. John, Daniel Mochon, Oliver Emrich och Janet Schwartz (2017) har i sin artikel ”What’s the Value of a Like?” gjort en studie om sociala medier och dess effekt på ett företags lönsamhet. I den takt som sociala medier ökat under de senaste 10 åren trodde många på en revolution i marknadsföringsstrategierna. Det diskuteras om slutet av ”push-marketing” och en ökning av ”pull-marketing”. Push-marketing är reklam som trycks ut till stora grupper likt en megafon på ett stort torg, oavsett om målgruppen är intresserad av informationen eller inte. Pull-marketing är motsatsen och innebär att information endast skickas till konsumenter som tidigare visat intresse (Gulbrandsen & Just, 2016:221). Ett exempel på denna strategi är nyhetsbrev och medlemserbjudanden som skickas ut via e-post som konsumenten själv godkänt och tidigare lämnat medgivande till att mottaga. Artikeln visar att marknadsföring i sociala medier kommer bli ineffektiv om endast ”pull-marketing” används, och att det behövs kombinera nya och traditionella tillvägagångssätt. Detta leder oss in på cross-media som handlar om hur företag använder och kombinerar olika kanaler och plattformar i sin marknadsföring.
´

Mediaöverskridande kommunikation

”An intellectual property, service, story or experience that is distributed across multiple media platforms using av variety of media forms” (Ibrus and Scolari, 2012, p.7).

På följande sätt definierar Carlos Scolari och Indrek Ibrus ”Cross-media”. Detta innebär att ett företag använder många olika kanaler, både tryckta och digitala, för att nå ut och genom att kombinera flera olika plattformar (Gulbrandsen & Just, 2016:198). ICA är ett exempel på ett företag som arbetar med crossmedia då matföretaget marknadsförs i flera olika kanaler. Som nämnt i första inlägget är ICAs TV reklam populär och har blivit som en rolig serie. I reklamfilmen visas veckans varor upp och dessutom skickar ICA ut ett blad med mer information om veckans rabatterade varor. ICA har även en tidning som heter ”Buffet” för kunder som har ett medlemskort, och som innehåller recept men också specifika rabatter för kunden (ICA, 2019). ICA har en väl utvecklad hemsida som innehåller allt ifrån recept till att handla mat online. Dessutom har ICA en mobilapplikation som innehåller många användbara funktioner. ICA har en egen bank och erbjuder försäkringar, och har ett eget medlemskap för studenter. ICA är även aktiva i sociala medier och har en Facebook sida där man bland annat kan delta i tävlingar och utlottningar. Dessa strategier tillsammans gör att konsumenter exponeras för ICA frekvent och vid flera olika tillfällen vilket också kan ha en betydande roll i företagets framgång.

Referenser

Gulbrandsen, Ib Tunby & Just, Sine Nørholm. (2016). Strategizing communication: theory and practice. 1. edition. [Frederiksberg]: Samfundslitteratur
ICA. 2019. Samla och få tillbaka
https://www.ica.se/ica-kort/samla-och-fa-tillbaka/
John, L.K. et al., 2017. What’s the value of a Like? Social media endorsements don’t work the way you might think. Harvard Business Review, 95(2), pp.108–115.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply