Vardag

Strategic Narratives

09:46 lördag 13 april 2019

Då var det dags för ett nytt inlägg! Det föregående inlägget handlade om hur företag kan positionera sig på en marknad, och hur ett företag kan hävda sig i konkurrensen. Efter att ha observerat och analyserat både omvärlden och organisationens position är nästa steg att skapa en plan (Gulbrandsen & Just, 2016:133). Det finns ett strategiskt synsätt som kallas för ”sense-making” vilket är ett begrepp som används för att beskriva hur företag förstår och skapar sin verklighet och mening (Gulbrandsen & Just, 2016:139f). Samtidigt som detta perspektiv utvecklades tillkom även ett annat, nämligen ett narrativt perspektiv. Det narrativa perspektivet fokuserar främst på tonen i språket i både tal och skriven text, samt hur det framförs för att tillsammans skapa betydelse och mening för företaget (Gulbrandsen & Just, 2016:144).

The world is changing all around us. To continue to thrive as a business over the next ten years and beyond, we must look ahead, understand the trends and forces that will shape our business in the future and move swiftly to prepare for what’s to come. We must get ready for tomorrow today. That’s what our 2020 vision is all about. It creates a long-term destination for our business and provides us with a ”Roadmap” for winning together with our bottling partners. (The Coca-Cola Company, n.d.).

Detta är en berättelse publicerad på Coca Colas hemsida vilket är ett företag som aktivt använder berättelser som strategi (Gulbrandsen & Just, 2016:144). Detta är en strategisk berättelse då Coca Cola förmedlar vart företaget står idag, samt var de är påväg och hur de ska arbeta i framtiden (Coca Cola, 2019). ”Taste the feeling”, som gick under #TasteTheFeeling, är en kampanj som Coca Cola skapade 2016 för att levandegöra idén om att dricka en Coca Cola. Denna kampanj använder en historieberättande strategi för att främst avspegla de känslomässiga aspekterna och för att hylla upplevelsen av att dricka en kall Coca Cola (Coca Cola, 2019).

Ett narrativt perspektiv gör att fokus flyttas från ren och skär marknadsföring, till att istället presentera en intressant berättelse som i något avseende ska beröra mottagaren. Genom detta kan ett företag förmedla sina värderingar och skapa emotionella band till sina målgrupper. Detta kan också bidra till att en känsla av samhörighet skapas mellan organisationens medarbetare genom att värderingar, visioner och mål kommer på agendan, vilket i sin tur kan bidra till en stärkt organisationskultur. Denna strategi har således en dubbel funktion då strategin både används som marknadsföring men också till att sammansvetsa och ena företaget internt.

Ett annat företag som arbetar med denna form av marknadsföringsstrategi är glassföretaget Ben & Jerry. Detta företag är till övervägande del uppbyggt på sin historia, och det är också det som gör att de skiljer sig från andra glassvarumärken. De allra flesta som konsumerar glassen, och för den delen övriga, har nog hört talas om berättelsen om hur företaget grundades i en renoverad bensinmack i USA 1978. På deras hemsida finns en tidslinje där man i kronologisk ordning kan läsa om deras historia och utveckling (Ben & Jerry, 2019). Genom dessa olika strategier om hur företaget förmedlar dess historia går det att betrakta som att Ben & Jerry’s varumärke har personifieras genom att företaget har etablerat en egen personlighet, vilket i det långa loppet bidrar till att glassens försäljning ökar. Detta genom att konsumenter skapar en relation till varumärket och vill förknippa sig med det, och blir därför ett attraktivt och självklart val när konsumenten väl står i frysdisken och ska välja glass, trots det höga priset.

En skärmbild från Ben & Jerry’s hemsida där man kan se tidslinjen om företagets historia.

 

Referenser
Ben & Jerry. 2019. Om Oss
https://www.benjerry.se/om-oss
Coca Cola. 2019. Mission Vision Values
https://www.coca-colacompany.com/our-company/mission-vision-values
Coca Cola. 2019. Behind the music
https://www.coca-cola.se/stories/behindthemusic
Gulbrandsen, Ib Tunby & Just, Sine Nørholm. (2016). Strategizing communication: theory and practice. 1. edition. [Frederiksberg]: Samfundslitteratur

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply