Vardag

Ansvarsfullt företagande

19:31 torsdag 24 oktober 2019

Corporate Social Responsibility förkortas CSR, och handlar om hur en organisation tar ansvar för dess påverkan i samhället. Idag är det mer en nödvändighet än en valmöjlighet att företag ska arbeta med CSR, och företagen behöver därför utöver ekonomiska faktorer också ta hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer (Coombs & Holladay 2010:261f). Kärnan i CSR arbetet handlar om att hantera relationen mellan organisationen och samhället (Ibid). CSR betraktas även som en av de effektivaste metoderna för att skapa engagemang hos kunder, framförallt i sociala medier. Denna globala rörelse av dagens medvetna konsumenter ställer krav på att organisationer involverar CSR i deras arbete och kommunicerar varumärkets värden. Det är viktigare än någonsin för företag att uppfattas som respektabla och socialt ansvarsfulla organisationer i dagens moderna samhälle (Uzunoğlu, Türkel, Yaman Akyar 2017, 989-990). 

När jag tänker på ett företag som är gott föredöme för CSR arbete tänker jag genast på ICA. ICA är också ett företag som är högt rankad i “Förtroendebarometern” och ligger på plats nummer tio. I ”Förtroendebarometern” i kategorin för endast företag, ligger ICA på plats nummer tre med Systembolaget och IKEA placerade ovanför (Medieakademin, 2019). Kanske detta också hänger ihop med varandra – att ICA ligger i framkant i CSR arbete och även har högt förtroende? Jag tror det.

När jag syftar på ICA tänker jag framförallt på deras kampanjer med Cancerfonden och Rosa Bandet som varje år pågår under oktober månad. Detta är dock inte svårt att missa när flertalet produkter färgas rosa och där en del av summan går till cancerforskningen. ICA har stöttat både Cancerfonden och Rosa Bandet i flertalet år, och är således vält etablerat. Under förra årets kampanj samlades 46 miljoner kronor och alla pengar som samlas in går direkt till svensk cancerforskning (ICA, 2019). I artiklen ”ICA anses ta stort samhällsansvar” (2019) framkommer det också att ICA är listad på plats nummer åtta bland arbetsgivare som anses ge mest tillbaka till samhället. Att jag direkt förknippar ICA med gott CSR arbete är nog därför inte konstigt med tanke på att flera källor tyder på samma sak. Glöm inte att kolla in ICAs berörande reklamfilm ovan för oktober månad om du inte redan gjort det, det är svårt att inte bli berörd!

Ett annat företag som jag uppmärksammat är Pågen och samarbetet med simmerskan Sarah Sjöström och Bröstcancerförbundet. Tillsammans har de specialdesignat en baddräkt som man kan lägga bud på via Tradera (Pågen, 2019). Totalt auktioneras tolv baddräkter ut, där alla pengar går till cancerforskning och till att underlätta vardagen för cancerdrabbade (Tradera, 2019). Budet ligger vid denna tidpunkt på 15 546 kr. Jag har aldrig tidigare sett Pågen i något liknande sammanhang, men genom att se denna kampanj får jag genast en positivare inställning till varumärket, utan egentligen någon närmare information. Detta genom att företaget kommunicerar något mer utöver brödreklam, vilket signalerar att Pågen är ett ansvarsfullt företag och resulterar i positiva effekter på mig som konsument genom att jag vill köpa produkten, för att samtidigt kunna stötta kampanjens syfte (Coombs & Holladay 2010:261).

Min uppfattning är att människor vill kunna identifiera sig med produkter och tjänster som de konsumerar och framförallt med varumärket som står bakom. Om inte konsumenten delar företagets värderingar, kommer kunden mest troligt inte vilja förknippas med företaget i fråga. Dagens digitala samhälle handlar till stor del om att publicera bilder och inlägg, att då visa sig med produkter och varumärken som inte ses ”rumsrena” av omgivningen är något jag vågar hävda alla vill undvika. Konsumenter är idag mer medvetna (Uzunoğlu, Türkel, Yaman Akyar 2017, 989-990) än någonsin tidigare. Att kunder anses vara mer medvetna, tror jag också till stor del beror på att samhället ställer krav på det. Alla vill passa in.


Referenser

Coombs, Timothy.W & Holladay, Sherry.J. (2010). PR Strategy and Application – Managing influence. Chichester, U.K.: Wiley-Blackwell

Nyman, Pontus. 2019. ICA anses ta stort samhällsansvar. Dagens Handel. 26 augusti.
https://www.dagenshandel.se/article/view/673333/ica_anses_ta_stort_samhallsansvar (Hämtad 2019-10-24)

ICA. 2019. Cancerfonden
https://www.ica.se/ica-tar-ansvar/sponsring/cancerfonden/ (Hämtad 2019-10-24)

Medieakademien, 2019. Förtroendebarometern 2019
https://medieakademien.se/wp-content/uploads/2019/03/F%C3%B6rtroendebarometern-2019-1.pdf (Hämtad 2019-10-24)

Pågen, 2019. Sarah Sjöström
https://pagen.se/sortiment/lingongrova/sarah-sjostrom/ (Hämtad 2019-10-24)

Tradera, 2019. Bröstcancerförbundet
https://www.tradera.com/charity/brostcancerforbundet (Hämtad 2019-10-24)

Uzunoğlu, Ebru, Türkel, Selin & Yaman Akyar, Burcu (2017). Engaging consumers through corporate social responsibility messages on social media: An experimental study. Elsevier. 43(5), pp.989-997 https://www-sciencedirect-com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0363811116303836?via%3Dihub

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply