Vardag

Snabbast vinner?

17:17 tisdag 22 oktober 2019

Realtidsmarknadsföring, som förkortas RTM, är en form av marknadsföring som blir allt mer vanlig och ett resultat av teknologins utveckling och konsumenters förändrade beteenden (Kallier, 2017:126). Att långsiktigt och strategiskt planera kampanjer är inte längre en effektiv strategi, utan det handlar istället om att vara först på bollen och vara flexibel och kreativ (Meerman Scott, 2013:8f). Frågan är om det alltid är bäst att vara först? 

Realtidsmarknadsföring handlar om att använda flera kommunikationskanaler för att skapa engagemang hos kunder baserat på aktuella händelser i realtid. Detta innebär att organisationer behöver vara uppdaterad om saker och ting som sker i dess omvärld, för att sedan kunna använda detta till organisationens fördel och vinning. För att det ska klassas som realtidsmarknadsföring behöver gensvaret ske inom en kort tidsperiod. Det vanligaste verktyget som används vid realtidsmarknadsföring är sociala medier. Detta inkluderar bland annat Facebook, Twitter, YouTube och Instagram. De sociala plattformarna tillåter organisationen att kommunicera med kunden i realtid och genom detta ges feedback direkt från kunden (Kallier, 2017:126f). 

Realtidsmarknadsföring kan delas in i tre kategorier vilka är automatiserad RTM, personlig RTM och marknadskampanjer utvecklade i realtid (Kallier, 2017:127). Automatiserad realtidsmarknadsföring handlar om att skicka rätt budskap vid rätt tillfälle, och personlig realtidsmarknadsföring handlar om att kunden får personliga erbjudanden baserat på till exempel tidigare köp och vanor. Ett företag som arbetar med både automatiserad realtidsmarknadsföring och personlig realtidsmarknadsföring är modeföretaget Zalando. Här nedan är ett exempel på två notiser jag fått av Zalando, detta efter jag varit inne i webshoppen och lagt ett par klackar i varukorgen, men som jag tillslut beslutade mig för att inte köpa. Efter 45 minuter får jag en påminnelse i min mobiltelefon, som direkt får mig att börja överväga mitt beslut om huruvida jag ska köpa skorna eller inte. Detta har högst troligt påverkat flertalet kunder att gå från övervägande till köp.

Automatiserad realtidsmarknadsföring.


Personlig realtidsmarknadsföring. 

I artikeln ”Zalando lanserar ny varumärkespositionering – hyllar fritänkare” (2019) framgår det att Zalando arbetar för att bygga ett känslomässigt varumärke och skapa ett emotionellt band till sina kunder, vilket också i framtiden kommer ligga till grund för alla deras marknadsinsatser (Törner, 2019). Zalando har länge fokuserat på att anpassa kundernas upplevelse, och det som väntar härnäst är vidare utveckling inom artificiell intelligens och maskininlärning för att höja användarupplevelsen. Zalando har 28 miljoner kunder, och 300 miljoner besökare varje månad (Ibid). Automatiserad- och personlig realtidsmarknadsföring är med all sannolikhet något vi kommer se ännu mer av från Zalando. Kanske är det också denna form av marknadsföring som bidrar till deras framgång? 

Något som går hand i hand med realtidsmarknadsföring är newsjacking. Newsjacking innebär att man tar efter en pågående trend eller nyhet, och injicerar företagets idéer i nyhetshistorian för att sitt eget budskap ska ges uppmärksamhet. Newsjacking är kraftfullt, men avgörande för dess framgång är att det sker i realtid (Meerman Scott, 2013:7). Ett företag som varit snabba på att snappa upp händelser i sin omgivning och använt marknadsföring i realtid är IKEA. Apple’s Mac Pro blev vid lanseringen förknippad med ett rivjärn, och IKEA var då snabba med att släppa en ”look-alike” som resulterade i kampanjen här nedan. En detalj är att de använt ett litet ”i” vid namnet, iDEALISK, vilket är starkt förknippat med Apple (Carter, 2019). Det finns en viss humor i detta, att om inte budgeten räcker till en Mac Pro, är detta rivjärn från IKEA ett alternativ som fyller samma estetiska behov.

Referenser

Carter, Dom. 2019. IKEA takes a bit out of Apple in hilarious new ad. Creative Bloq. 11 juni.
https://www.creativebloq.com/news/ikea-cheese-grater-ad (Hämtad 2019-10-21)

Kallier, Safura M. 2017. The influence of real-time marketing campaigns of retailers on consumer purchase behavior. Econjournals. Vol 7. Nr. 3. 126-133. 

Meerman Scott, David. 2013. Newsjacking – How to Inject your Ideas into a Breaking News Story and Generate Tons of Media Coverage. Wiley. E-bok.
https://www.davidmeermanscott.com/hubfs/documents/Newsjacking-free-excerpt.pdf?fbclid=IwAR0bQgW00KjAjY9l8Am5k_BeaovWvu7gSVxWcOFsngl-HHqzyrAwZqabNgg (Hämtad 2019-10-21)

Törner, Amanda. 2019. Zalando lanserar ny varumärkespositionering – hyllar fritänkare. Resumé. 10 september.
https://www.resume.se/alla-nyheter/nyheter/zalando-lanserar-ny-varumarkespositionering-hyllar-fritankare/ (Hämtad 2019-10-21)

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply