Vardag

Är all PR bra PR?

11:40 onsdag 16 oktober 2019

Är all PR bra PR? Och vad är egentligen PR? Det kan vara ett luddigt begrepp, och i boken “PR Strategy and application” definieras det som hantering av ömsesidiga relationer mellan intressenter och organisationen. Intressenter kan vara sådana som påverkar eller påverkas av en organisation (Coombs, J.Holladay, 2010:3). Min egen åsikt är att PR är nödvändigt att arbeta med då man idag behöver kommunicera sådant som inte endast är förknippat med en enskild produkt eller tjänst, utan också varumärkets immateriella värden och vilken nytta företaget tillför i samhället. Men, det är också en svår balansgång över vad som är accepterat och inte, men att det samtidigt ska ge effekt och resultera i en omtalad kampanj, men som heller inte får skada varumärket.

En kampanj som varit uppmärksammad på senaste tid är Arbetsförmedlingens “Gör plats!”. Syftet med kampanjen är att ändra attityd mot funktionshindrade och öka möjligheterna för denna grupp att bli anställda. I den senaste kampanjen frontas ett antal offentliga personer, bland annat influencern Therese Lindgren och Natalie Chanise Eriksson. Denna affisch kom dock att plockas ned då det uppstod missbedömningar, vilket däremot aldrig påstås ha varit annonsörens avsikt. Vidare berättar kommunikationsdirektören att kampanjen har väckt nyfikenhet och uppmärksamhet, vilket också var tanken med kampanjen. Kampanjen har också blivit hyllad genom två nomineringar i film och pallplatser i “Månadens kampanj” (Rågsjö Thorell, 2019).


Arbetsförmedlingens kampanj “Gör plats!”.

I artikeln “Kritikstorm mot Arbetsförmedlingens nya kampanj – “Jag känner mig utskämd” skriven av Frida Olheden, berättar Arbetsförmedlingens pressekreterare Anders Munck att de var medvetna om att kampanjen skulle väcka starka känslor. Vidare hävdar han att kampanjen fått både positiv och negativ respons, och att det nu pågår arbete för att kunna bemöta denna kritik (Olheden, 2019). Arbetsförmedlingen har även på sin webbsida gått ut med information “Om kritiken kring Arbetsförmedlingens kampanj Gör plats”, där dom har besvarat ett antal frågor rörande kampanjen, bland annat om varför de retuscherat bilderna och om de har förståelse över att folk reagerar (Arbetsförmedlingen, 2019).

PR kan skapa relationer mellan människor, men också mellan människor och organisationer. Å andra sidan, kan PR även bidra till splittring och konflikter men som också i det långa loppet kan bidra till förändringar och förbättringar i samhället. Detta genom att viktiga frågor och händelser lyfts fram (Coombs, J.Holladay, 2010:308f). I fallet med Arbetsförmedlingen, så har denna fråga gällande funktionshindrade blivit en het potatis och som säkerligen har fått flertalet människor att ta ställningstagande i frågan. Detta har med all säkerhet även påverkat dessa människors relation till Arbetsförmedlingen, som antingen har blivit mer- eller mindre positiv, alternativt oförändrad. Kanske det också har påverkat en arbetsgivare som kommer att tänka annorlunda i framtiden gällande anställning av funktionshindrade, vilket också var kampanjens huvudmålgrupp. Med detta sagt så är det inte bara huvudmålgruppen som påverkas, utan det är flertalet intressenter runt omkring som också för debatten för att påtrycka en förändring i samhället. Om samhället behöver PR eller inte är en tolkningsfråga, då det som nämnt både finns positiva och negativa aspekter (Coombs, J.Holladay, 2010:310). Att frågor lyfts, och att människor reagerar och engageras tycker jag däremot är en viktig effekt av PR, och som utgör en positiv påverkan i samhället. Är all PR bra PR? Vad anser du?


Referenser

Arbetsförmedlingen, 2019. Om kritiken kring Arbetsförmedlingens kampanj Gör plats. 30 september
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/nyheter/nyhetsarkiv/2019-09-30-om-kritiken-kring-arbetsformedlingens-kampanj-gor-plats (Hämtad 2019-10-16)

Coombs, W. Timothy & Holladay, Sherry J. (2010). PR strategy and application: managing influence. Chichester, U.K.: Wiley-Blackwell

Olheden, Frida. 2019. Kritikstorm mot Arbetsförmedlingens nya kampanj – “Jag känner mig utskämd”. Veckorevyn. 30 september.
https://veckorevyn.com/nyheter/kritikstorm-mot-arbetsformedlingens-nya-kampanj-jag-kanner-mig-utskamd/ (Hämtad 2019-10-16)

Rågsjö Thorell, Andreas. 2019. ”Gör plats”-kampanjen har drivit upp Arbetsförmedlingens reklamköp – rejält”. Resumé. 11 oktober.
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/10/11/gor-plats-kampanjen-har-drivit-upp-arbetsformedlingens-reklamkop–rejalt/ (Hämtad 2019-10-16)

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply